وبلاگ دانشجویان کاردرمانی 87و88 شیراز

occupational therapy is a "doing with" and not "doing to" profession

کوتاه از فلسفه كاردرماني

ویلیام راش دانتون (پدر کاردرمانی) ريشه فلسفه كار درماني را جنبش فلسفي درمان اخلاقي كه مبتني بر رويكرد انسان گرايانه بود، مي داند .

آدولف مير (پروفسور روانپزشكي دانشگاه جان هاپكينز) به واسطه ارتباط با دوستانش ويليام جيمز و جان ديوپي و تحت تاثير نظريه عمل گرايي، نظريه روان زيست شناختي خود را در درمان اخلاقي بنا نهاد و از مفاهيم آن در ايجاد فلسفه كار درماني استفاده نمود. وی بيماري رواني را مشكل درسازگاري و زندگي كردن مي دانست و براي رفع آن رژيم كاري را پيشنهاد نمود.

چنانچه بپذيريم كه نظريه عمل گرايي تاثير شگرفي بر فلسفه كار درماني بر جاي گذاشت ، بايد تاثير تجربه گرايي انگليسي به طور ويژه فلسفه جان لاك ، و نظريه داروين در تكامل را هم از طريق فلسفه عمل گرايي بر كار درماني بپذيريم .

فلسفه و ديدگاه كار درماني از زمان شكل گيري رسمي حرفه (١٩١٧) تا كنون ، دستخوش تغيير بوده و هنوز هم اين روند ادامه دارد و سه مرحله اصلي تكامل را در اين مسير مي توان بر جسته نمودكه شامل ؛ عصر كل نگري (ابتداي قرن نوزدهم)، عصر تقليل گراي (بلافاصله پس از جنگ) و عصر تركيب و تلفيق (اين دو ديدگاه كه تا كنون ادامه دارد) است که در اين سه عصر سه پارادايم کار ، ماشين انگارانه و نوين کاردرماني حاکم بوده و است.

                                      occupational therapy

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۸/۱۱/۰۹ساعت 18:6  توسط مطهره رضاپور  |